Algemene voorwaarden

Verspreiding van de inhoud van het programma aan derden is verboden.
Misbruik zal dan ook altijd worden aangeven bij de bevoegde instanties.
 
Het programma is niet geschikt voor nierpatiënten, mensen met diabetes I, bij zwangerschap en indien U borstvoeding geeft.
In alle gevallen van twijfel dient U eerst uw arts te raadplegen.
Deelnemers aan dit programma doen dit op eigen verantwoording. Er wordt geen enkele vorm van verantwoording of aansprakelijkheid geaccepteerd voor mogelijke gevolgen van dit programma.


Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij volgen dan ook de eisen die de Wet bescherming
persoonsgegevens hieraan stelt.
 
We maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot
deze gegevens.

Op de website kan statistisch bijgehouden worden wat de meest gevraagde pagina’s zijn etc.. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

We behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Als U nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt U dit schriftelijk kenbaar maken op ons contactadres.

Het is mogelijk dat de website gebruik maakt van "cookies".
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.
U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de voorwaarden goedkeurt,  gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Als je deze voorwaarden gelezen hebt dan mag je dit scherm gewoon weer sluiten en kom je op de 'account' pagina terecht zodat je verder kan gaan.